Tel : +355 68 25 75 233 - Mail : info@emas.al

Miresevini tek “Emas Metal Construction”

Uzina Metal Mekanike E.M.A.S eshte shoqëri e krijuar ne vitin 2012 dhe operon në fushën e perpunimit te hekurit si dhe ne realizimin e konstruksioneve  dhe karpenterise metalike.

Selia e Kompanise gjendet ne Rrugen Paralele Nacionale Vore-Maminas Km.1, ku dhe disponon një kapanon  me një sipërfaqe prej 1000 metra katrorë i cili është i pajisur me makineri të ndryshme për perpunimin e metaleve.

Falë një eksperiencë shumë vjeçare të krijuar në Itali, Shoqëria është e specializuar per realizimin dhe asemblimin e impjanteve industriale si dhe te konstruksioneve dhe karpenterive te cdo lloji duke filluar nga ato me te lehta deri ne ato me te rendat.

Pse te zgjidhni Emas ?

services1Ne respektojme gjithmone afatet kohore dhe limitet qe klienti percakton per sherbimin qe i duhet. Jemi totalisht te motivuar per te plotesuar cdo kerkese ne kohe reale dhe ta dorezojme ate ne afate rekord.

users6Falë një eksperiencë shumë vjeçare të krijuar në Itali, Shoqëria është e specializuar per realizimin dhe asemblimin e impjanteve industriale si dhe te konstruksioneve dhe karpenterive te cdo lloji duke filluar nga ato me te lehta deri ne ato me te rendat.

verification5Gjithmone jemi perfaqesuar nga korrektesia dhe integriteti. Emas Konstruksion Metalike dhe i gjithe stafi eshte i drejtuar drejt sherbimit te klienteve dhe vetem ketij sherbimi. Objektivi yne eshte gjithmone realizimi i kerksave nga klientet

Sherbimet tona

Emas Metal Construction realizon prerje te ndryshme te metalit duke iu dhene formen dhe madhesine e deshiruar ne saje te makinerive qe ajo disponon.
Kthime dhe kalandrime llamarine duke krijuar art me metal dhe duke plotesuar cdo kerkese per klientin.
Shpime, Tornime, Frezime, Ratifikime, Saldime te ndryshme te metaleve ne diametra dhe madhesi sipas deshires.


1Teknologji e avancuar
EMAS Konstruksione Metalike perdor mjetet me moderne per te ofruar gjithe sherbimet e veta tek cdo klient
2Garanci
Ne ju ofrojme garanci per te gjitha sherbimet tona dhe mbajme pergjegjesi totale mbi to.
3Standarte
Eksperienca jone eshte nje nga faktoret kryesore drejt standarteve me te larta qe ben klientet te zgjedhin sherbimet tona.

Back to Top